Qui som

Els agrupaments escoltes i centres d'esplai tenen un arrelament molt important en el nostre país i aquest fet no passa desapercebut a la ciutat de Barcelona on actualment n'existeixen 129 repartits entre la gran majoria dels barris de la ciutat. A la pràctica això significa que prop de 10.000 infants i joves de la ciutat participen activament de l'associacionisme educatiu gràcies a la participació voluntària de més de 1400 responsables educatius. Cal tenir present que aquestes associacions són espais de socialització on els infants i joves conviuen i aprenen uns dels altres a la vegada que un equip de responsables adults organitza activitats, sortides de cap de setmana, descobertes i un llarg etcètera amb una intencionalitat educativa.

Més concretament, els agrupaments escoltes i centres esplais són entitats sense ànim de lucre que tenen per finalitat educar en valors a infants i joves en el seu temps lliure a través d'un plantejament educatiu basat en l'experiència, l'autoaprenentatge, la vivencialitat i la implicació amb l'entorn i amb la  societat, amb un explícit de transformació social.

Tanmateix, també és important recalcar que, tot i que la totalitat d'associacions educatives comparteixen aquests trets comuns, existeixen diferents enfocaments pel que fa a la metodologia. (Algunes entitats són confessionals, altres són laiques, algunes parteixen del mètode “escolta”, mentre que els esplais parteixen d'altres enfocaments pedagògics,...). La forta consolidació d'aquest espai educatiu en el nostre país ha generat una gran diversitat i riquesa d'enfocaments i plantejaments pedagògics que s'ha traduït amb l'existència de diferents Federacions i amb una gran pluralitat d'oportunitats pels infants i joves de la nostra ciutat. Només a Barcelona, podem trobar 10 federacions educatives diferents que tot i la seves peculiaritats, coincideixen totes en la defensa del voluntariat, l'educació en valors a infants i joves, la implicació amb l'entorn i la transformació social.

Finalment, destacar que la importància d'aquest espai educatiu on intervenen els agrupaments escoltes i els centres d'esplai ha tingut també el seu reconeixement internacional gràcies a la Convenció dels Drets dels Infants que  en reconeix i n’explicita el seu valor educatiu i socialitzador.

El grup de treball d'educatives som un espai compartit entre les diferents Federacions Educatives de la ciutat de Barcelona (Acció Escolta de Catalunya, Centre Marista d'Escoltes, Escoltes Catalans, Esplai Catalans, Minyons Escoltes i Guia de Catalunya, Moviment de Centres d'Esplai Cristians i Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica) dins del marc del Consell de la Joventut de Barcelona. Aquest marc de treball conjunt serveix per desenvolupar i coordinar diferents línies i projectes comuns que tenen per finalitat la promoció de l'associacionisme educatiu a la nostra ciutat, ja sigui a partir de la reivindicació d'espais i condicions dignes per al correcte desenvolupament de les activitats que realitzen els diferents agrupaments escoltes i centres d'esplai de la ciutat, com la consecució de projectes conjunts que ens permetin enfortir com a moviment, com per exemple el foment de la perspectiva intercultural a les nostres entitats o bé aquesta campanya de difusió conjunta, com també, l'exigència del reconeixement social i polític que mereix la important tasca que desenvolupem des del voluntariat.

El Consell de la Joventut de Barcelona és la plataforma interassociativa que coordina i representa les principals entitats juvenils de la ciutat.