El MIJAC és un moviment d'infants de l'Església amb més de 50 anys d'història, reconegut pels bisbes de Barcelona, Vic, Tarragona, Lleida, Mallorca i Girona, format per grups d'infants de 7 a 14 anys, que juguen i actuen plegats, revisen el que fan i viuen i celebren la presència de Jesús enmig d'ells i en els seus ambients.

Des del MIJAC s'acompanya als infants perquè siguin protagonistes dins i fora del grup, s'organitzin a través dels jocs i de les activitats que fan i aprenguin a prendre responsabilitats al servei dels altres infants.

Els infants del MIJAC aprenen a veure i comprendre la realitat en què viuen i es mouen, i aprenen a descobrir com la veuen els altres infants de la seva edat i els adults, i a discernir si és com la veu Jesucrist, per a poder-la transformar tot col·laborant amb Déu per poder fer possible el món nou que ha inaugurat el seu fill Jesucrist

Formen part de diferents plataformes de coordinació d'entitats com per exemple el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o el Consell de la Joventut de Barcelona.

 A la ciutat de Barcelona agrupa 4 centres d’esplai distribuïts pel territori.