El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) és una federació de centres d’educació en el lleure presents a les diferents diòcesis catalanes amb un bagatge de 50 anys d’experiència.

Els centres d’esplai del MCECC intervenen educativament per ajudar a viure una experiència de temps lliure amb sentit a través de la promoció de l’educació en el lleure des d’una visió integral de la persona, la transformació en instruments d’acció pastoral al servei de l’Església per transmetre els valors de l’humanisme cristià, la potenciació de l’associacionisme infantil, juvenil i del voluntariat, la consciència de pertànyer a un Moviment català arrelat en el nostre país amb i voluntat de creixement i la transformació del nostre entorn des de la pròpia acció i a partir del compromís i la responsabilitat.

Són membres de la Fundació Pere Tarrés, a més a més de pertànyer a altres plataformes de coordinació d'entitats com per exemple el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o el Consell de la Joventut de Barcelona.

 A la ciutat de Barcelona agrupa 52 centres d’esplai distribuïts per la pràctica totalitat del territori.