La Federació de centres Juvenils Don Bosco de Catalunya és una associació sense ànim de lucre promoguda per tres grups de la Família Salesiana: Salesians Cooperadors, Filles de Maria Auxiliadora i Salesians Don Bosco.

Va ser constituïda el 1984 per iniciativa de cinc associacions juvenils com una organització no lucrativa que treballa a l’àmbit de l’educació en el lleure dins l'àmbit territorial de Catalunya. La seva línia de treball ha estat oferir un servei qualificat adreçat a infants i joves, en especial els més desfavorits.

Amb la finalitat d'oferir un servei de qualitat d'educació en el temps lliure promovent l'educació integral dels infants, adolescents i joves, en especial dels més pobres, des d'una educació: Centrada en la persona, que s'insereix en la societat i la transforma, que es fomenta en la fe i els valors evangèlics i a partir de l'estil educatiu de Don Bosco.

Formen part de diferents plataformes de coordinació d'entitats com per exemple el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o el Consell de la Joventut de Barcelona.

 A la ciutat de Barcelona agrupa 2 centres d’esplai.