El Centre Marista d’eScoltes (CMS) és una entitat educativa fundada l'any 1977 que està formada per agrupaments dels col·legis Maristes de tot Catalunya. La seva missió és educar en el lleure a joves i infants mitjançant el mètode escolta que va idear Baden Powell i seguint, obert a altres carismes de vivència cristiana, l’estil marista.

El seu principal objectiu és educar d’acord amb els valors (pau, solidaritat, senzillesa, transcendència, sostenibilitat, natura, amistat, convivència, respecte,...) perquè els infants i joves puguin construir en el futur una societat més justa, compromesa i crítica. A partir d’una educació integral i sensible a una societat plural i canviant, volen donar resposta a les necessitats dels infants i joves de qualsevol estatus social, creença, sexe o raça.

El CMS, amb el seu estil propi, potencia una educació compartida entre l’escola, la família/el tutor, i els educadors que treballen desinteressadament i que, amb la seva presència i el seu testimoniatge, acompanyen l’escolta

Formen part de diferents plataformes de coordinació d'entitats com per exemple el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o el Consell de la Joventut de Barcelona.

 A la ciutat de Barcelona agrupa 2 centres d’esplai.