Acció Escolta de Catalunya va néixer el gener del 2002 com a resultat de la fusió de dues entitats escoltes catalanes: Germanor Escolta de Catalunya i Scouts de Catalunya.

Acció Escolta de Catalunya constitueix una proposta d’educació en la llibertat des de l’escoltisme; una escola de ciutadania activa, democràtica, laica, progressista i catalana. Té la finalitat de contribuir a l’autoformació de persones lliures, compromeses, coherents i obertes, disposades a transformar la societat i construir un món millor i més just a partir de programes progressius, innovadors i engrescadors, amb els que l’infant o jove s’inicia en la implicació social, en el contacte amb la natura

L’escoltisme és un sistema educatiu compromès, democràtic i participatiu, en què es descobreix fent; per mitjà de l’acció.

Són membres del MLP (Moviment Laic i Progressista) i la FCEG (Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge). A més a més de pertànyer a altres plataformes de coordinació d'entitats com per exemple el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o el Consell de la Joventut de Barcelona.

 A la ciutat de Barcelona agrupa 11 agrupaments escoltes distribuïts pel territori.